Er det farlig å sniffe oxynorm, kan ta 4+20. Oxynorm om dagen. Og er det farlig for lungene

Mann, 67 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Hvis du vurderer å sniffe OxyNorm er det viktig å ta høyde for at du tåler mindre når du sniffer enn når du tar det oralt (ca. halvparten). På generelt grunnlag råder vi deg derfor til å begynne med en lav dose dersom du skulle bestemme deg for å prøve dette.

Når det gjelder det å sniffe i seg selv, kan det virke irriterende for slimhinnene, nesen kan oppfatte det som et giftig fremmedlegeme, og pulver kan skade de små hårene i nesen som kan bli ødelagt og fungere dårligere. I tillegg kan luktreseptorene i nesen bli skadet, slik at luktesansen blir dårligere, men vi er ikke kjent med at det er skadelig for lungene.