Er det farlig og drikke 3 enheter hverdag

Kvinne, 29 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Ja, det kan være farlig. Både fordi det kan skade kroppen over tid, og fordi det kan føre til en sterk vane (eller avhengighet). Du kan lese mer om dette i denne studien. Som du kan lese der, anbefaler Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom at alkoholinntaket ikke bør overstige 10 gram alkohol per dag for kvinner. 10 gram alkohol er litt under en enhet (en enhet regnes som ca 13 gram ren alkohol).

Hvis ditt spørsmål gjelder en mann, er grensen på 20 gram per døgn, det vil si litt under to enheter.