Etg-urinprøve hvis men drakk 5-6 øl fem dager før urinprøve.

Kvinne, 45 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er generelt forsiktige med å gi noen garantier når det gjelder urinprøver – det vil alltid kunne forekomme individuelle variasjoner.

Med dette i bakhodet, vil vi si at sjansen for positivt prøvesvar er forholdsvis lav i dette tilfellet. Likevel er en viss risiko for at dette alkoholinntaket også kan gi utslag. I Fürst sin artikkel om U-EtG fremgår bl.a. dette:

Ved inntak av 2-3 alkoholenheter, vil EtG kunne påvises i urin i 15-25 timer etter at alkoholen er ute av blodet. Etter større inntak kan EtG påvises i opptil 4-5 dager.

Med andre ord er du fremdeles litt i gråsonen, men vår gjetning er altså at testen ikke slår ut positivt.