Jeg bor sammen med 3 stk som røyker og oppbevarer hasj hjemme hos oss. Kan jeg få bot/straff av politiet hvis de finner det, selv om jeg ikke røyker og oppbevarer selv?

Kvinne, 23 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dersom politiet skulle komme på besøk til dere og oppdage cannabisbruk og/eller cannabis i leiligheten, må du regne med at du vil bli stilt en del spørsmål og muligens bli bedt om å ta rusmiddelprøver. Men så lenge du verken bruker eller oppbevarer, blir du ikke straffet for å bo sammen med noen som gjør det.