Hei , Politiet kom til en sammenkomst jeg var på Fredag 27.11,2020, Di kom fordi det var naboen som ringte , di spurte om jeg hadde førerkort å jeg svarte ja , jeg hadde fått førerkort den 25, han spurte meg om jeg hadde røyka hasj, Di sa enten inrømmer dere at vi har det eller så blir vi med på stasjonen, jeg svarte da at jeg hadde tatt 2-3 trekk og skulle bli hentet senere på kvelden. Han tok avhør av meg der jeg innrømte at jeg hadde røyka cannabis men bare 3 trekk, han sa at han sender en bekymrings melding til Fylkesmannen. om jeg mister lappen er det mulig at jeg kan få den tilbake eller nekte fordi dem ikke tok Urinprøve eller blodprøve av meg, Jeg følte at jeg ble presset til å si ting jeg ikke hadde gjort eller som dem ikke har noe med. Jeg har ingen straffesaker fra før , jeg har vært clean i over 1år, Om jeg tar urinprøve og den er rein burde jeg vell få førerkortet tilbake?, Jeg føler jeg har blitt krenket. om jeg får bot og forelegg vil jeg miste jobben min og billappen , da jeg jobber på skole.

Mann, 21 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at dette er en frustrerende situasjon for deg. Å innrømme bruk av illegale rusmidler ovenfor politiet, kan ganske riktig medføre konsekvenser og straffereaksjoner, f.eks. med tanke på førerrett, bøter, vandelsattest og lignende. Slik vi forstår regelverket er en innrømmelse tilstrekkelig; så sant det ikke gjelder ruspåvirket kjøring der og da, er ikke blod- eller urinprøver nødvendig for at politiet skal kunne ilegge straffereaksjoner.

Spørsmålet blir dermed også om innrømmelsen din er juridisk gyldig eller ikke, eller om du ble presset til å avlegge feilaktig forklaring. Du skriver at du «…følte at jeg ble presset til å si ting jeg ikke hadde gjort eller som dem ikke har noe med». Nå vet jo ikke vi om du faktisk hadde røkt cannabis eller ikke, men om du ikke hadde røkt cannabis og likevel innrømte bruk, har du avgitt falsk forklaring (under press). Dette kan i prinsippet trekke innrømmelsen din i tvil. Men dersom du faktisk ikke hadde røkt vil sannsynligvis politiet mene det er underlig at du ikke benektet bruk i avhør.

At politiet «ikke har noe med» dette å gjøre stemmer for øvrig strengt tatt ikke – deres oppgave er jo å håndheve gjeldende lovverk, og dersom du hadde brutt dette lovverket, har politiet rett til å granske dette.

Uansett anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat/jurist, og ber om bistand. Sammen kan dere vurdere om din innrømmelse er juridisk gyldig eller ikke.