9 øl vær dag

Annet, 52 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Du stiller ingen spørsmål her, så vi er usikre på hva vi kan svare deg på. Dersom du lurer på om 9 øl hver dag er mye, er svaret ja. WHO definerer et inntak på mer enn 9 enheter alkohol i uken som risikobruk. Hvis du ønsker å teste ditt alkoholforbruk og få en tilbakemelding på dette, kan du fylle ut denne testen på snakkomrus.no. Trenger du hjelp til å slutte med eller redusere ditt akoholinntak, kan du kontakte din fastlege.