Fikk beskjed om at jeg hadde 1,299 mikromol amfetamin pr liter blod i kroppen.
Og lurer på hvor mye det tilsvarer i alkohol promille . Har prøvd å lese meg frem , men syntes det er veldig vanskelig.

Kvinne, 48 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Dessverre har vi ingen konkret oversikt over dette. Hva vi kan si sikkert, er at du er over straffbarhetsgrensen tilsvarende 0,2 i alkoholpromille. I henhold til denne rapporten fra regjeringen (se tabell s. 8) tilsvarer dette 0,300 mmol amfetamin per liter blod.

Hvorvidt 1,299 mmol/l blod tilsvarer en alkoholpromille over 0,5 eller 1,2 (som er de høyere straffegrensene), kan vi derfor ikke si med sikkerhet. Når det gjelder amfetamin og disse promillegrensene, fremgår følgende i lenken over:

Straffeutmålingsgrenser er ikke fastsatt fordi sammenhengen mellom stoffkonsentrasjon i blodet og ulykkesrisiko/prestasjonsforringelse er svært variabel, eller dårlig dokumentert. Uttalt påvirkning vil for eksempel kunne ses ved lave konsentrasjoner, spesielt noe tid etter større inntak av amfetamin/metamfetamin.

Med andre ord blir dette altså en vurderingssak fra politiets side.