Jeg drikker alkohol hver dag. På det meste Ca. 3-4 glass vin og 1-1,5 dl whisky. På det minste 1–1,5dl whisky. Jeg føler ikke at jeg blir full av dette. I helger derimot kan det bli mer og da blir jeg full.

Jeg ser ingen problemer med hverdagen relatert til alkoholen. Jeg blir ellers aldri fyllesyk, uansett hvor mye jeg drikker.

Partneren min mener jeg drikker for mye.

Ville dette bli definert som et rusproblem?

Mann, 30 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er ingen absolutt fasit på hva som er et rusproblem. Det som er sentralt er om du drikker på en slik måte at det skaper problemer for deg på noe vis. Det kan for eksempel være helseproblemer, problemer i relasjoner, at det går på bekostning av andre aktiviteter i hverdagen, økonomi osv.

Det som går an å si noe konkret om er hvor risikofylt bruken din er ut ifra et helseperspektiv, og til dels om du er avhengig av det.

Hvor risikofylt bruken din er kan du måle ved å ta en test på din drikkestatus. Basert på det du skriver høres det ut som at du har et høyt forbruk, men ta gjerne testen selv slik at du får en oversikt.

Avhengighet er en diagnose og vurderes ut ifra disse diagnosekriteriene, hvor du kan i prinsippet kan få oppnevnt diagnosen dersom minst tre av disse har inntruffet de siste 12 måneder: