Vil et par glass rødvin gi utslag på CDT og Peth test 14 dager etter inntak?

Kvinne, 54 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Sjansen for at dette skal slå ut på en CDT-test er veldig liten.

Sjansen for at dette skal slå ut på en PEth-test er også forholdsvis lav, men generelt har nok disse testene en noe høyere sensitivitet sammenlignet med CDT. Men så lenge det altså kun er snakk om et par glass, og det går to uker, har vi vanskelig for å tro at dette vil påvirke PEth-verdi i noen betydelig grad.

Uansett er ikke dette noe vi kan garantere, da det forekommer individuell variasjon.