Hei. Har tatt 1 tablett 50 mg Tramadol sammenhengende i 6 uker pga vanskelig periode i livet. Har tatt om kvelden for å få sove. Våkner om morgenen med hjertebank, angst og uro og ofte slår det seg på magen. Gråter mye og eier ikke initiativ. Har nå begynt å lure på om det er Tramadolen som er årsaken. Har ikke tatt noe på 5 kvelder. Vet jo ikke om det er Tramadolen som er årsaken. Sliter endel psykisk. Hvis det er Tramadol; når kan jeg forvente at abstinensene gir seg?

Kvinne, 69 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kan ikke gi konkrete medisinske råd om medisinering. Vi kan si noe generelt om Tramadol.

Før vi svarer: Det er litt uklart for oss om du våkner med hjertebank, angst og uro, og problemer med magen når du har tatt Tramadol eller når du ikke har tatt det.

Hvis det er slik når du ikke tar Tramadol, kan det meget godt hende det er abstinenser. Disse gir seg i løpet av en til to uker.

Hvis det er slik at du få disse reaksjonene når du har tatt Tramadol, kan det godt hende dette er bivirkninger.

Vi vil råde deg til å konferere litt mer med legen som skriver ut Tramadol til deg.