Jeg har tatt 50mg Tramadol, 20mg Baklofen og 1mg Rivotril sammen. Sov veldig tungt. Kan det være farlig blanding, eller kan det brukes (MS spasmer)?

Mann, 65 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Vi i RUStelefonen er ikke leger og kan dessverre ikke gi råd om riktig medisinbruk. Et interaksjonsøk på felleskatalogen.no kan fortelle oss at denne kombinasjonen gir økt sederende (dempende/sløvende) effekt, og at man bør utvise forsiktighet ved en slik kombinasjon. Det kan forklare hvorfor du sov tungt. Du bør uansett snakke med legen din før du kombinerer ulike medikamenter igjen.