Tar 5mg OxyContin om kvelden. Hvor mange timer senere kan jeg kjøre bil

Mann, 85 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Svaret på dette kommer an på en rekke faktorer, for eksempel:

Da vi ikke kjenner disse opplysningene, kan vi dessverre ikke gi deg et helt konkret svar heller. Men, dersom du bruker dette fast, har gjort det lenge, ikke bruker noen andre medisiner som kan påvirke kjøreevnen, og du generelt er ved god helse, skal du i utgangspunktet ikke behøve å vente før du kan kjøre bil.

Bruker du derimot OxyContin sporadisk, må du i prinsippet vente til den ikke har effekt lengre. Ettersom dette er et langtidsvirkende legemiddel, er det vanlig å regne opptil 12 timer ventetid.

Uansett, det er legens ansvar å informere deg om dette. Vår anbefaling er derfor at du kontakter legen for informasjon om hvilke regler som gjelder for deg i ditt tilfelle.