Om du har tatt metadon også tar sub etter noen krasjer det det da el??

Mann, 33 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ja, dersom du tar Subutex for tidlig etter å ha tatt Metadon, risikerer du å bli brått abstinent.

Felleskatalogen skriver følgende om dette i sin omtale av Subutex (under avsnittet «Dosering»):

Buprenorfin kan fremskynde symptomer på abstinens hos pasienter som er metadonavhengige. 1. buprenorfindose bør kun gis når objektive tegn på abstinens oppstår, og generelt ikke <24 timer etter forrige metadondose pga. metadons lange halveringstid.