Hei.
Jeg jobber på avrusningsavdeling. Jeg lurer om dere har opplysninger om hvilke stoff vi ikke får fanget opp på rustester. ( både hurtigtester og standard innsending)

Vet innimellom at pasienter ruser seg, men får ikke til å bevise det. Og får fortalt av pasienter at ikke alle stoffer lar seg spore.

Har dere noe informasjon om dette?

Kvinne, 44 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det er helt riktig at det finnes stoffer som ikke lar seg fange opp på rustester. Dette har vanligvis to forklaringer; (1) at stoffet per dags dato ikke er mulig å påvise med urinprøver, og (2) at det dreier seg om et stoff som er mulig å teste for, men som ikke inngår i en standardtest. Utover dette er det også andre faktorer som kan bidra til at rusbruken ikke fanges opp, som f.eks. at det går for lang tid mellom bruken og prøvetakningen (noen stoffer, som f.eks. GHB, har svært kort påvisningstid i urin), eller at prøven manipuleres på noe vis, men disse tilfelle ser vi bort ifra her.

Når det gjelder hvilke stoffer som ikke er mulige å vise i en urinprøve overhodet, finnes det dessverre ingen komplett oversikt. Grunnen til dette er at det finnes svært mange rusmidler der ute, og at det stadig kommer nye stoffer på markedet. Å utvikle tester for å påvise alle disse er simpelthen praktisk umulig.

Derimot finnes det mange stoffer som vi vet det er mulig å påvise i urin dersom dette spesifikt letes etter, men som regnes som såpass sjeldne at de utelates fra standardtester. Både hurtigtester og laboratorietester kan ha noe variasjon i hvilke stoffer de påviser, men ofte vil de i hvert fall omfatte cannabis, amfetaminer, benzodiazepiner, morfin/opioider og kokain. Buprenorfin og metadon er også forholdsvis vanlig på standardtester. Om du f.eks. sjekker Fürst sitt standard rus-panel, ser du hvilke stoffer som inngår i deres standardtest. Andre stoffer kan også testes for, men må i så fall bestilles spesifikt. Du kan også se på Rekvisisjonen til rusmiddeltesting ved Avdeling for klinisk farmakolgi (St. Olavs Hospital), hvor de har en basispakke, i tillegg til «Øvrige rusmiddelanalyser» som kan rekvireres om ønskelig.

Hvis vi tar utgangspunkt i de to lenkene, blir det store spørsmålet for din del: hvilke stoffer står ikke på disse listene? Igjen er det snakk om en svært stor mengde mulige rusmidler, mange flere enn det er mulig å liste opp. Men, vi kan selvfølgelig trekke frem noen som ikke er helt uvanlige, men som likevel ikke står oppført noen av stedene:

…For å nevne noen. Du finner mer informasjon om enkelte av disse stoffene på våre faktasider.