Hei..

Jeg ble stoppet da jeg kjørte bil og de tok en spyttprøve som viste positiv på utslag av amfetamin. Jeg følte meg helt normal og virket ikke noe påvirket. Hva er det som skjer videre nå? Mister jeg lappen? Hva med ungene mine? Jeg er ikke noen rusmissbruker av stor grad.. men hender innimellom at det blir en kveld, kanskje hver 3.mnd eller noe

Annet, 34 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

På samme måte som ved alkoholpromille kommer straffen an på hvor påvirket du var. Straffbarhetsgrensen for amfetamin
svarende til 0,2 promille er 0,300 (µM fullblod). Jo høyere verdi prøven viser, jo strengere straff. På siden vår Ruspåvirket kjøring kan du lese om de ulike straffenivåene.

Selv om verdien din skulle være under straffbarhetsgrensa, er det i prinsippet mulig at du likevel må gi fra deg førerkortet i en periode. Dette blir en vurderingssak fra legen, som må avgjøre hvorvidt du oppfyller de generelle helsekravene til å inneha førerkort.

Mer spesifikt må legen vurdere hvorvidt din rusbruk medfører helseskade og gir økt trafikksikkerhetsrisiko, og/eller hvorvidt du har utviklet en avhengighet av det aktuelle rusmiddelet. «Helseskade og økt trafikksikkerhetsrisiko» betyr en bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når du er og ikke er påvirket av det aktuelle rusmiddelet. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen.

I praksis er det likevel mange leger som mener at selv sporadisk bruk av illegale rusmidler ikke er forenlig med helsekravene til å inneha førerkort.

Vi kan ikke vite hva som skjer med tanke på barna dine, men det kan hende politiet vil melde fra til barnevernet. Har du flere spørsmål angående saken din kan du kontakte politiet. De kjenner saken og kan svare på hva som gjelder for akkurat deg.