Jeg har en sønn som oppfører seg rart om dagen. Han har akkurat hatt en episode der han ble innlagt på intensiven ullevål etter å ha vært «borte». Etter dette begynte han å endre seg i persolighet. Han går på tramadol for sterke ryggsmerter etter skoliose operasjon for 3 år siden. Han har brukt veldig mye opioder i de tre årene. Han er 21 år og bor hjemme. Er blitt klumsete i bevegelsene også og sjangler. Han er 21 år og bor hjemme

Kvinne, 56 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er ikke godt å si hvorfor sønnen din oppfører seg rart om dagen. Vi på RUStelefonen er ikke medisinsk helsepersonell, men vet at det å bli «klumsete og sjangle» kan oppstå ved bruk av Tramadol/Nobligan. Felleskatalogen oppgir motorisk svakhet som en sjelden bivirkning, og svimmelhet som svært vanlig, ved bruk av Tramadol. Så det du opplever som rar oppførsel kan altså skyldes bivirkninger av medisinen.

Mistenker du at det er noe annet en medisinene som gjør at du synes han har forandret kan du spørre han om det. Kanskje gi utrykk for at det har oppstått hendelser og endringer i hans oppførsel som gjør deg bekymret. Du kan også ta kontakt med legen hans og be om en fortrolig samtale. Fortell legen hva som bekymrer deg, og be om at legen følger han opp.