Går det an å sniffe Truxal? Gir det mer effekt? Eller er det farlig?

Kvinne, 31 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi kjenner til, har sniffing av Truxal hverken større eller mindre ruspotensiale sammenlignet med vanlig oral bruk. Generelt vil sniffing av rus- og legemidler gi effekt noe raskere, men rusen vil også gjerne bli noe mer kortvarig.

Truxal er et antipsykotisk legemiddel, så dersom du får dette utskrevet som en del av et behandlingsopplegg, anbefaler vi at du heller bruker medisinen som normalt, for best terapeutisk utbytte. Om du ikke føler du får tilstrekkelig effekt av Truxal, bør du ta opp dette med legen som skriver dem ut.

Du kan lese mer i Felleskatalogens omtale.