hei, jeg har brukt kokain over en viss periode i fra november 2019 – mars 2020 og tok 5-7 store striper i kanskje 1 gang i uken og kanskje 3 uker mellom jeg ikke brukte det mens kanskje 2 ganger i uken i denne perioden. jeg sliter nå med angst, depresjon og føler ikke jeg finnes i den virkelige verden, jeg lurer på om man kan få permanente skader i hjernen og at mine lidelser skylder kokain og om man kan få sjekket det helt sikkert eller om jeg bare er depremert.

Kvinne, 22 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Angst, nedsatt stemningsleie og paranoia/vrangforestillinger er alle tre bivirkninger du kan få av å bruke kokain. Det er dessverre ikke mulig for oss å si hva som er grunnen til at du har det sånn, men kokainbruk er en av mange mulige forklaringer. Uavhengig av hva som er årsaken kan du få hjelp med dette. Du kan for eksempel ta kontakt med fastlegen din og be om en henvisning til psykolog.

Det er ikke vanlig å få permanente skader i hjernen av kokainbruk – de fleste opplever at plager gradvis letter etter lang nok tid uten bruk. Men hvis du vil kan du snakke med legen din om dette også.