Hei, kan dere forklare hva avhenighet er og hvordan et rusmiddel påvirker en person? Hvordan kan dette påvirke andre?
Detter er til en skole oppgave og trenger å gå litt i dybden:-)
Takk på forhånd

Kvinne, 19 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

I artikkelen «Hvorfor blir du avhengig?» beskriver vi hva avhengighet er og hvordan det påvirker oss. Når det gjelder hvordan det påvirker andre kommer det an på hvem disse «andre» er. De som er nære pårørende til noen med rusproblemer blir ofte påvirket på den måten at de bekymrer seg, prøver å hjelpe, blir slitne, frustrerte osv. Ofte trenger de pårørende hjelp selv for å klare å stå i situasjonen.

Hvis «de andre» er samfunnet for øvrig kan du lese mer om dette på våre skolesider.

Ønsker du å gå i dybden finnes det en del litteratur om avhengighet. For eksempel «Hva er avhengighet?» av Jørgen G. Bramness, eller «Rus og avhengighet» av Jørg Mørlan og Helge Waal.

Når det gjelder hvordan rus påvirker oss, kommer det helt an på hvilket rusmiddel det er snakk om. Det finnes tross alt mange, som er veldig forskjellige. Hvem som bruker det, hvor mye og hvordan det brukes, har også stor betydning. Du kan lese mer om de ulike stoffene på våre faktasider.