Hei
Hvis man har fått CBD olje med mindre en 0,1% THC på resept i Norge og er på ferie i DK som selger det reseptfritt kan mann da kjøpe der nede og ta med hjem hvis man har med en Schengen-attest?

Mann, 53 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Statens legemiddelverk (SLV) skriver følgende:

Dersom et stoff står oppført på narkotikalisten i den norske narkotikaforskriften, så vil det anses som narkotika – uavhengig av mengden eller konsentrasjonen i produktet.

Det betyr at selv om mengden THC er liten, vil preparatet fortsatt regnes som narkotika. Dette kan du lese mer om dette her.

Hva gjelder attester, er reglene som følger:

Dersom et legemiddel er klassifisert som narkotika (i det landet du skal inn i), trenger du attest. Derfor trenger du attest for CBD i Norge. Attesten er gyldig for en periode på inntil 30 dager. Det vil si at man kan ha med seg legemidler i en mengde tilsvarende inntil 30 dagers forbruk. For lengre perioder enn dette bør man kontakte ambassaden i landet man skal reise til for å avklare om dette landet aksepterer at man har med denne typen legemidler for en lengre periode enn 30 dager, og hvilken dokumentasjon som kreves.

Du kan lese mer om reglene på SLV sine sider.

Her finner du eksempler på legemidler som er omfattet av Schengen-attestbestemmelsene i Norge.