Hei!
det står ofte at regelmessigbruk av narkotiske stoffer kan skade/påvirke hjernen, så jeg lurte på hva regelmessig betyr? hver uke? hver måned? en gang hver tredje måned?

Mann, 17 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Godt spørsmål! Regelmessig kan defineres som «med jevne mellomrom, fast».

I sammenheng med bruk av rusmidler, kan betydningen variere ganske mye. Det er flere grunner til at «regelmessig» ikke har en klar og tydelig betydning.

En ting er at det er store forskjeller på rusmidlene. Noen er meget akutt farlige og avhengighetsskapende (f.eks. kokain og heroin), og slike rusmidler kan man få skader av temmelig raskt. Andre stoffer er mindre akutt farlige og det tar lengre tid å utvikle skader.

En annen ting er at det er stor forskjell på mennesker. Noen er mer sårbare enn andre. Jo mer sårbar man er, jo mindre skal til før det oppstår problemer.

Andre aspekter som må med er tid og omfang. Hvor lenge en bruker et stoff har stor betydning for om en utvikler skader. Omfanget er også av betydning, dvs. en som bruker større doser, er mer utsatt enn en som bruker små.

Det er dessverre ikke mulig å et klart svar. Men når bruken av rusmidler er fast og med jevne mellomrom, er den regelmessig. Risikoen for skader øker jo oftere man bruker et stoff og jo større doser man tar.

Du kan lese mer om dette temaet for de enkelte rusmidlene på våre sider om rusmidler.