Hei. Hvor lenge sitter exanor 1 mg i kroppen/ i blodet

Kvinne, 38 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Xanor kan normalt påvises i noen døgn i blodet og 4-7 døgn i urinen (omdanningsstoffet hydroksyalprazolam kan påvises 1-2 uker).

Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder påvisningstid, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.