En parterapi plass for rus å seksuelle overgrep over mange år fra tidl år4 t 16 år(12). Behandlingsplass sørafor hvor man kan ha m sæ hunder å evnt bo i egen leilighet

Kvinne, 49 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi har dessverre ikke en fullstendig oversikt over hvilke steder som tillater hund, og også har tilbud om parbehandling.

Vi vet at Tyrili på Lillehammer har nylig begynt å tillate pasienter å ta med sine hunder. Du kan lese mer om dette på deres hjemmesider.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med de aktuelle institusjonene og høre hva slags regler de har i forhold til hund og om de tar imot par. Her er en oversikt over offentlige behandlingssteder i Norge.