Tror du at det går ant å bli overdoset av lamictal?

Kvinne, 27 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

I prinsippet kan alle legemidler gi overdose – overdose betyr simpelthen bare ubehagelige symptomer som følge av et større inntak enn anbefalt. Noen overdosesymptomer er alvorlige, andre er mindre alvorlige. Når det gjelder Lamictal konkret, kan vi ikke si så mye mer enn at dette legemiddelet bør brukes i tråd med legens anbefaling. Om du er bekymret for forgiftning, kontakt Giftinformasjonen 22 59 13 00 umiddelbart.