Konsekvensen av å røyke daglig

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jente på 22 år som røyker hasj hver dag pga psykisk sykdom. Hva er konsekvensen av å røyke daglig?

Kvinne, 22 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Konsekvensene av rusbruk avhenger i stor grad av mengde og hyppighet, men også av individuelle faktorer og sårbarheter. Røyker du cannabis hver dag, utsetter du deg for fler potensielle skadevirkninger enn om du hadde røyket sporadisk. Sliter du med psykiske lidelser, har du økt sannsynlighet for negative psykiske konsekvenser av rusbruk. Nedenfor tar vi for oss potensielle skadevirkninger av cannabisbruk. Noen kan oppleve mange negative konsekvenser ved daglig cannabisbruk, mens andre opplever få. Hva som gjelder for deg, er vanskelig å forutsi.

Psykose. Det er gjort flere studier for å undersøke sammenhengen mellom cannabis og psykose. Det man vet, er at omtrent én prosent av den generelle befolkningen utvikler psykose. Hos cannabisbrukere er risikoen doblet, det vil si at omtrent to prosent av dem får psykose.

Depresjon. Forsking omkring cannabisbruk og depresjon er ikke entydig, men noe tyder på at det er en økt forekomst av depresjon hos mennesker med hyppig cannabisbruk.  

Angst. Hyppig cannabisbruk øker risikoen for å utløse latente angstlidelser.

Fysisk skade. Blander du cannabisen i tobakk, utsetter du deg for de samme skadene som røykere. Røyking av cannabis øker også risikoen for luftveisplager som for eksempel bronkitt og astma. Cannabisbruk reduserer trolig kroppens immunforsvar, og påvirker hormonbalansen.

Cannabis og kognitive funksjoner. Utstrakt cannabisbruk påvirker kognitive funksjoner, noe som kan påvirke skoleprestasjoner negativt. Folk som har sluttet å bruke cannabis, vil på sikt få tilbake samme kognitiv funksjon som før cannabisbruken startet. Dersom forbruket av cannabis starter så tidlig som i tenårene, er det risiko for at kognitive funksjoner ikke gjenopprettes i sin helhet etter at bruken opphører.

Avhengighet. En av ti som bruker cannabis jevnlig utvikler avhengighet – tallet for ungdom er noe høyere. Omtrent 35 prosent av de som bruker cannabis jevnlig, får problemer med å slutte på grunn av abstinensplager (plager ved avvenning). Abstinenssymptomene består vanligvis av irritabilitet, aggressivitet, søvnløshet og rare drømmer, rastløshet, angst, nedstemthet, skjelvinger og diaré.

I tillegg vil du kunne få problemer av juridisk art, da cannabisbruk per i dag er ulovlig. Mange opplever dessuten problemer med relasjoner, fordi foreldre, kjæreste eller venner bekymrer seg eller har andre negative reaksjoner på vedkommendes cannabisbruk.

Rus er for mange en pause, en virkelighetsflukt – eller noe man gjør for å oppnå en viss tilstand. Dersom du bruker cannabis hver dag, risikerer du at andre måter å slappe av på, finne mening på, eller koble av på, ikke lenger gir deg noe. Dette kan være uproblematisk for deg i dag, men på sikt kan det bli utfordrende.

Generelt sett er det ikke å anbefale å selvmedisinere seg på verken cannabis eller andre rusmidler/medikamenter dersom en har psykiske lidelser. Selvmedisinering kan på sikt føre med seg fler negative konsekvenser enn positive.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.