Kan peth prøve vise lavere enn 0.3?

Kvinne, 31 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hva PEth-prøven viser, kommer an på hvor mye alkohol du har drukket. Konsentrasjoner under påvisningsgrensen for analysemetoden 0,03 regnes som forenlig med totalavhold fra alkohol, mens konsentrasjoner mellom 0,03 og 0,30 µmol/L regnes å være forenlige med et moderat alkoholforbruk. Konsentrasjoner over 0,30 µmol/L representerer vanligvis et alkoholforbruk av en størrelsesorden som vil kunne være skadelig over tid. Du kan lese mer om PEth-prøver i denne artikkelen til Universitetssykehuset i Trondheim.