Kan oxynorm gi hukommelse tap?

Kvinne, 58 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Oxynorm kan nok til en viss grad påvirke hukommelsen, men det kommer veldig an på hva du mener med hukommelsestap. Felleskatalogen nevner at «Endring i kognitiv ytelse (inkl. unormale tanker, forvirring)» kan være en bivirkning. Men det er ikke naturlig å kalle «unormale tanker, forvirring» for hukommelsestap. Hvis du tenker på hukommelsestap som fullstendig fraværende minne, så er dette ikke en vanlig bivirkning av Oxynorm.

Merk at kombinasjon med andre rus- eller legemidler kan påvirke hukommelsen mer direkte enn Oxynorm alene gjør.