Hei. Jeg lurer bare på om man kan ruse seg på bensin? Vi har en oppgave om å ruse seg på skolen. Vær så. snill å svar så fort som mulig.

takk<3

Kvinne, 14 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Ja, sniffing av bensin har et visst rusgivende potensiale.

Når det gjelder rusvirkninger, opplever mange en viss form for lystfølelse, som kan minne litt om alkoholrus. Noen blir oppstemte, lystige og pratsomme. Effekten vil som regel være ganske kortvarig.

Når det gjelder mulige skadevirkninger, kan sniffing av bensin (og øvrige sniffestoffer) medføre akutte hjerterytmeforstyrrelser og blodtrykksfall, noe som i verste fall kan føre til død. Dette har ikke nødvendigvis sammenheng med mengden inntatt rusmiddel. En akutt forgiftning vil ellers kunne vise seg ved bl.a. hoste, såre øyne, dobbeltsyn, lysømfintlighet og irritasjon i nese og svelg. Brukeren kan bli kvalm og kaste opp, evt. få diaré. Hodepine er en annen vanlig bivirkning. Kronisk misbruk av sniffestoffer kan medføre alvorlige organskader, og kan sammenliknes med hva som kan sees ved løsemiddelskade. Lever, nyrer og hjerne er spesielt utsatt. Hjerneskader kan vise seg for eksempel ved skjelving, koordinasjonsproblemer, tankeforstyrrelser og redusert hukommelse.

Du kan lese mer om sniffestoffer generelt på våre faktasider.