Kan man ha omvendt effekt av sobril? Tok 10 mg mot angst og fikk bare økt angst. Ca 7-8 timer etterpå fikk jeg prikkefølelse i hodet mitt. Kan det komme av den?

Kvinne, 33 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder spørsmål om vanlig bruk av medisiner (samt eventuelle bivirkninger), må vi dessverre be deg ta opp dette med legen som skriver dem ut. Vi er ikke helsepersonell og kan ikke gi helsefaglige råd.

Generelt kan vi likevel si at såkalte paradoksalreaksjoner er noe som kan oppstå ved bruk av Sobril, selv om Felleskatalogen omtaler dette som en sjelden bivirkning.