Kan man få hjertestans eller pustevanske av å innta dop som LSD?

Kvinne, 17 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

LSD er lite giftig for kroppen, og gir vanligvis ikke hjertestans eller pustevansker ved inntak. De største risikoene ved LSD er at rusen den gir kan føre til svekket dømmekraft og farlig atferd. Du kan lese mer om LSD og overdose her.