Jeg lurer på om man kan bli rusa på Melatonin. Tok 6mg Melatonin og fikk nesten samme virkning som THC. Er det farlig å ta overdose på Melatonin

Kvinne, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Melatonin er normalt ikke rusgivende, men kan kanskje virke noe sløvende. En overdose melatonin kan gi symptomer som tretthet og hodepine, hudrødme, magesmerter og diaré.