Kan jeg ta imovane etter å ha tatt sobril

Mann, 72 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi i RUStelefonen er ikke leger og kan ikke anbefale medisinering. På generelt grunnlag kan vi si at Imovane og Sobril har lignende virkning, og ved kombinasjon kan en oppleve økt sederende (sløvende) effekt. Dette er selvfølgelig doseavhengig. Vi anbefaler deg å ringe legen din for å få best mulig hjelp.