Jeg lurer på om jeg kan kjøre på vallergan (10mg) jeg tar 2 tabletter 2/3 timer før jeg legger meg, men er det da sånn at jeg ikke kan kjøre mtp at det er trekant på pakningen eller kan jeg kjøre siden det ikke er over så så mye mg? Da jeg tenker på kjøringen så tenker jeg på samme kveld etter inntak av tablettene, ikke dagen etter.

Kvinne, 18 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår Førerkortveilederen oppfyller du helsekravet til førerkort (på vanlig personbil) ved bruk av Vallergan opptil 30 mg/døgn, men du må vente minimum 8 timer før du kjører bil. Du kan altså ikke kjøre bil samme kveld.