Kan jeg kjøre bil etter å ha tatt 10 mg sobril

Mann, 67 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Dersom du bruker Sobril fast kan du bruke inntil 30 mg per døgn og fortsatt oppfylle helsekravene for å kjøre bil – forutsatt at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring.

Dersom du bruker Sobril sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge medikamentet har virkning. Hvor lang tid dette tar og hvor lang tid du må vente, må du spørre legen din om.

Reglene gjelder dersom du har fått Sobril utskrevet fra lege – skaffer du det på annet vis, er Sobril ulovlig å bruke.

Du kan lese mer på vår side om førerkort og legemidler.