kan heroin være en brun klomp, ikke nødvendigvis hard klomp som hasj men litt pulvrete?

Kvinne, 17 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Ja, heroin kan være brunt, og kan noen ganger omsettes i form av klumper. Disse klumpene vil normalt være ganske lette å knuse, eller med andre ord være litt «pulvrete». Men, heroin er generelt en god del lysere i fargen enn hasj.

Merk for øvrig også at enkelte partier av hasj kan være mer tørre og pulveraktige enn andre.

Uansett, dersom dette gjelder noe du har kjøpt, uten å vite sikkert hva er, vil det tryggeste være å ikke innta det. Generelt bør du aldri innta noe du ikke 100 % sikkert vet hva er.