Kan en ansatt på rus institusjon forlange urinprøve?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Kan en hvilke som helst ansatt på rusinstutisjon forlange, be om urinprøve, og kan en urinprøve fortelle noe om siste inntaksdag? Jeg spør for at jeg har røkt før innleggelse, ca 14 dager siden.

Mann, 52 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Rusmiddeltesting blir ofte brukt på institusjon for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helsedirektoratet skriver i sin veileder at;

«Rusmiddeltesting kan som utgangspunkt kun utføres dersom den som avgir prøven, har samtykket. I tillegg finnes det enkelte lovhjemler for å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke. Rekvirent må sette seg inn i relevant regelverk på sitt område. Regler knyttet til avleggelse av rusmiddeltester finnes for eksempel i straffegjennomføringsloven, barnevernloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven». Du finner hele veilederen om rusmiddeltesting fra Helsedirektoratet her.

Det kan avtales en individuell plan eller en behandlingsavtale med institusjonen som også omhandler bruk av urinprøve. Hvis du er usikker på om dine pasientrettigheter blir ivaretatt kan du også kontakte Pasient- og brukerombudet Troms.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.