hvorfor er det falig å prøve rusmidler?

Kvinne, 14 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det er ikke nødvendigvis alltid farlig å prøve rusmidler, men man utsetter seg alltid for en risiko ved å prøve rusmidler. Hvor mye risiko man utsetter seg for, kommer an på hvilket rusmiddel det er snakk om, dose, og individuelle sårbarheter slik som alder, psykisk og fysisk helse. Noen rusmidler kan være farlig å prøve fordi det kan føre til overdose og død etter bare en gang. Andre risikoer er at man liker rusen, og fortsetter å ruse seg – noe som på sikt vil kunne føre til alvorlige problemer med avhengighet og med helsen generelt.

Hvis dette er en skoleoppgave, anbefaler vi deg å ta for deg ett eller noen få rusmidler, og dernest hvor skadelig farlig dette rusmiddelet kan være – både i henhold til akutte virkninger og ved bruk over tid. Du kan finne informasjon om veldig mange rusmidler her.