hvordan virker amfetamin på hormonsystemet på kort sikt?

Mann, 14 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Hvordan amfetamin virker på hormonsystemet kan variere ut ifra flere faktorer, særlig hvor mye og hvor ofte som brukes, men også brukerens alder og generelle helsetilstand. Men kort sagt vil amfetamin på kort sikt øke produksjonen av visse signalstoffer i hjernen, særlig dopamin og noradrenalin. Denne produksjonen bidrar til en rusfølelse der og da, hvor mange opplever økt våkenhet og en viss økning i humør. Teknisk sett kan disse signalstoffene forstås både som nevrotransmittere og som hormoner.

Du kan lese mer om amfetamin i denne brosjyren.