Hvor mange sovepiller trenger man for å dose av?

Kvinne, 12 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Hvis du med «dose av» mener å sovne, så er det ikke noe fasitsvar på det. Det kommer an på hvilken sovemedisin det er snakk om, toleranse, hvor gammel man er, kroppsbygning osv.

Har du problemer med å sove, eller har det vanskelig på andre måter, er det viktig at du sier det til en voksen. Du kan f.eks. snakke med foreldre, helsesykepleier på skolen eller helsestasjon for ungdom.