Hvor lenge kan Metadon spores i spyttprøve?

Mann, 49 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Påvisningstid i spytt er omtrent den samme som for blod. Hvor lenge en dose Metadon kan spores vil avhenge av mengde, men også individuelle forhold. En enkel dose vil kunne påvises i flere dager på en spyttprøve. Du kan lese mer om opioider i blod- og urinprøver på vår hjemmeside.