hei eg har en skole oppgave om rus middler osv. og lurer på kor rus egentlig kommer fra? og ka løsningen kan være, son som kordan du slutter med rus og sånt?

Kvinne, 16 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Spørsmålene du stiller er såpass uspesifikke at du vil få utfordringer med å svare på de på en god måte. Når du spør hvor rus kommer fra, antar vi at du mener hvor de lages? Hvor rusmidler lages, er svært variabelt, for eksempel blir mye av hasjen som selges i Norge, produsert i Marokko, mens mye av MDMAen som selges i Norge, produseres i Nederland. Og så er det noen rusmidler som finnes i naturen, for eksempel spiss fleinsopp. Disse kan man finne i Norsk flora.

Du kan lese om de ulike rusmidlene, og hvor/hvordan de produsert, i artiklene våre om rusmidler.

Når det gjelder hvordan en «slutter med rus og sånt», så er det umulig å gi en entydig svar på det. Noen slutter av seg selv, andre trenger årevis med behandling på institusjon. Noen slutter aldri. Trenger en hjelp til rusavhengighet, er avhengighet en diagnose som utløser rettigheter i helsevesenet.

Vi anbefaler deg å velge ut ett eller et par rusmidler du fokuserer på i din oppgave, ellers blir det altfor omfattende. Er det mer du lurer på, kan du kontakte oss igjen. Lykke til!