hvilken by blir det solgt mest kokain i norge?

Mann, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi har ikke noen statistikk på dette, men vil anta at det er i den byen med flest innbyggere, nemlig Oslo, at det blir solgt mest kokain.