Hvilke rusmidler er mest skadelig og hvorfor?

Mann, 19 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å svare entydig på hva slags rusmiddel som er mest skadelig. Det kommer an på flere faktorer, og det kommer an på hva du mener med «skadelig».

Fysiske helseskader (andel dødsfall, sykdommer og skader som skyldes de ulike rusmidlene), sosiale/psykiske skader (eks: kriminalitet, marginalisering) og skader rusbruk kan gi pårørende, er alle skadelige konsekvenser av rusmisbruk, og hva som er mest skadelig er vanskelig å definere.

En annen måte å stille spørsmålet på, er ved å spørre «Hvilke rusmidler er det som fører til de største problemene?»

En forskergruppe fra England har prøvd å rangere ulike substanser etter hvor skadelige de er.

Rangeringen baserer seg på både skader for den enkelte bruker og skader for andre. Samlet sett kommer alkohol ut som mest skadelig, fulgt av heroin og crack (en form for kokain).

Ser man derimot på hvilke skader som oppstår på individnivå, er det nok heroin, crack og metamfetamin som er de mest skadelige/farlig.

Du kan lese forskningsartikkelen i sin helhet her.

Du kan lese et sammendrag av forskningen og resultatene i denne artikkelen fra forskning.no.