Hvilke lover er det som regulerer bruken av rusmidler i samfunnet og hvordan konsekvenser har misbruken av rusmidler for samfunnet?

Kvinne, 14 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder bruk av rusmidler finnes det flere lovverk som angår dette, men de viktigste er nok disse:

Når det gjelder spørsmålet om hvordan rusmiddelbruk påvirket samfunnet, er det et veldig stort spørsmål uten klare fasitsvar. Men kort sagt kan rusmiddelbruk gi konsekvenser for brukeren selv (f.eks. skader på fysisk eller psykisk helse, eller juridiske, sosiale og økonomiske problemer), for brukerens pårørende (som ofte opplever sorg, frustrasjon, sinne, skuffelse, fortvilelse o.l.), og for samfunnet som et hele (f.eks. med tanke på bruk av ressurser i helsevesen, jus, politi).

Merk for øvrig at regjeringen for tiden jobber med en mulig rusreform, som potensielt kan endre hvordan norsk narkotikapolitikk praktiseres. Du kan lese mer om dette på regjeringens hjemmesider.