hva er GHB?

Mann, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

GHB er et dempende rusmiddel. Virkningen ligner alkohol, selv om det også har enkelte ulikheter fra alkohol. Typiske rusvirkninger inkluderer avslappethet, svekket koordinasjon, kritikkløshet og en følelse av lykke.

Typiske bivirkninger kan være kvalme, brekninger, svimmelhet, akutt tretthet og delvis eller fullstendig tap av koordinasjon. Fordi GHB vanligvis ikke er laget profesjonelt, men av «hobbykjemikere», kan du være uheldig og få en blanding som inneholder lut og som har en etsende effekt i munn og hals. Drikker man rett fra flasken, eller uten å blande med annen væske, kan man dermed få store etseskader.

Overdosesymptomer inkluderer bevisstløshet, nedsatt hjerterytme og blodtrykk, ufrivillig vannlating, muskelkramper, og i ytterste konsekvens pustestans og død.

Du kan lese mer på våre faktasider om GHB.