Har tatt 12g Paracet pga sterke smerter, er 6t siden.

Kvinne, 22 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste – det kan ta opptil flere dager å få svar. Ved behov for umiddelbar hjelp, kontakt Legevakt 116 117 eller Giftinformasjonen 22 59 13 00 (begge er døgnåpne).

Vi er for øvrig litt usikre på hva du egentlig spør om her, men 12 g Paracet er en vesentlig høyere dose enn anbefalt, selv om du har sterke smerter. Faktisk er det en såpass høy dose at det kan være direkte skadelig, så vår anbefaling er at du kontakter en av de ovennevnte tjenestene, slik at de kan vurdere om det er nødvendig å iverksette noen tiltak. Eventuelle overdosesymptomer kan oppstå flere døgn etter inntak, så jo før du ringer dem, desto bedre.

Dersom du plages med smerter, bør du ta opp dette med legen. Dersom legen mener du har behov for det, kan du få utskrevet medisiner tilpasset deg og dine behov. Du bør i så fall følge nøyaktig de doseringene som er anbefalt, for å unngå skader.