Har jeg et avhengighetsproblem?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

jeg har fått et brett med sobril t måneden av min fastlege i 20 år. jeg har aldri brukt mer enn de 25 pr. mnd.jeg har mindre enn 50% lungekapasitet, høyt blodtrykk,ortykning i hovedpulsåre som kanskje må oppereres med 50% sjanse til å lykkes.mener dere at jeg har et avhengighets problem?

Mann, 71 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke i en posisjon til å diagnostisere noen med en avhengighet. Imidlertid kan vi si noe generelt om bruk, misbruk og avhengighet, og komme med noen betraktninger rundt dette.

De aller fleste som bruker Sobril eller andre vanedannende medikamenter over tid, vil oppleve en tilvenning. Det kan føre til at du vil oppleve ubehag (abstinenser) om du brått skulle slutte. Fysiologisk sett, skjer dette fordi kroppen er tilvendt en jevnlig innførsel av medikamentet. Det er en naturlig reaksjon som vil skje alle som går på vanedannende medikamenter over tid.

Med en gang vi sier avhengighetsproblem, vil det tilsi at et substans brukes på en problematisk måte. Grenseovergangen mellom bruk og misbruk, kan være vanskelig å si noe objektivt om, fordi det også er avhengig av ståsted og moralske betraktninger. Det kommer også an på hva man snakker om. Men misbruk kan forstås som en slags forløper til avhengighet; at en substans brukes på en måte som skaper problemer.

Avhengighet er en klinisk diagnose, hvor man må fylle  tre eller flere av følgende kriterier for å få:
Brukeren har i løpet av de foregående året hatt:

  • sterk lyst eller følelse av tvang til å innta substansen
  • problemer med å kontrollere substansinntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde
  • fysiologisk abstinenstilstand når substansbruken har opphørt eller er redusert, som viser seg ved det karakteristiske abstinenssyndromet for stoffet, eller bruk av samme (eller et nært beslektet) stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer
  • utviklet toleranse, slik at økte substansdoser er nødvendig for å oppnå den samme effekten som lavere doser tidligere ga (for eksempel alkohol- eller opioidavhengige personer som daglig kan innta doser som er store nok til å slå ut eller ta livet av brukere uten toleranseutvikling)
  • føler økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser, som følge av bruk av ett eller flere psykoaktive stoffer, og mer og mer tid brukes på å skaffe eller innta stoffer eller komme seg etter bruken
  • opprettholder substansbruken til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser, som leverskade etter betydelig alkoholkonsum, depressive perioder rett etter perioder med høyt inntak av psykoaktive stoffer, eller substansrelatert reduksjon av kognitivt funksjonsnivå, og man kan fastslå at brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over skadens natur og omfang.

Dersom du tar medisinene dine som forskrevet, for å oppnå tiltenkt effekt, og ikke bruker de for å oppnå en annen følelse eller en rustilstand, vil de fleste være enig i at du ikke misbruker Sobril eller har et avhengighetsproblem. Imidlertid er avhengighet en diagnose som i stor grad er basert på egne opplevelser og betraktninger, så dersom du føler du kan si «ja» til tre eller flere av kriteriene ovenfor, kan du snakke med din lege om dette.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.