jeg har fått et brett med sobril t måneden av min fastlege i 20 år. jeg har aldri brukt mer enn de 25 pr. mnd.jeg har mindre enn 50% lungekapasitet, høyt blodtrykk,ortykning i hovedpulsåre som kanskje må oppereres med 50% sjanse til å lykkes.mener dere at jeg har et avhengighets problem?

Mann, 71 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke i en posisjon til å diagnostisere noen med en avhengighet. Imidlertid kan vi si noe generelt om bruk, misbruk og avhengighet, og komme med noen betraktninger rundt dette.

De aller fleste som bruker Sobril eller andre vanedannende medikamenter over tid, vil oppleve en tilvenning. Det kan føre til at du vil oppleve ubehag (abstinenser) om du brått skulle slutte. Fysiologisk sett, skjer dette fordi kroppen er tilvendt en jevnlig innførsel av medikamentet. Det er en naturlig reaksjon som vil skje alle som går på vanedannende medikamenter over tid.

Med en gang vi sier avhengighetsproblem, vil det tilsi at et substans brukes på en problematisk måte. Grenseovergangen mellom bruk og misbruk, kan være vanskelig å si noe objektivt om, fordi det også er avhengig av ståsted og moralske betraktninger. Det kommer også an på hva man snakker om. Men misbruk kan forstås som en slags forløper til avhengighet; at en substans brukes på en måte som skaper problemer.

Avhengighet er en klinisk diagnose, hvor man må fylle  tre eller flere av følgende kriterier for å få:
Brukeren har i løpet av de foregående året hatt:

Dersom du tar medisinene dine som forskrevet, for å oppnå tiltenkt effekt, og ikke bruker de for å oppnå en annen følelse eller en rustilstand, vil de fleste være enig i at du ikke misbruker Sobril eller har et avhengighetsproblem. Imidlertid er avhengighet en diagnose som i stor grad er basert på egne opplevelser og betraktninger, så dersom du føler du kan si «ja» til tre eller flere av kriteriene ovenfor, kan du snakke med din lege om dette.