Har fleinsopp en garantert skadeeffekt på hjernen eller andre organer etter bruk?

Mann, 19 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Nei, det har det ikke. Flertallet av de som har tatt fleinsopp, får ikke skader på hjernen eller andre organer etter bruk.

Når noen får problemer etter bruk av fleinsopp, er det ofte snakk om problemer med den psyksiek helsen (psykoser o.l. hos sårbare personer).

Her er mer informasjon om fleinsopp og liknende stoffer.