er rivotril skummelt

Mann, 11 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Rivotril er et legemiddel som både har virkninger og bivirkninger. Du kan også bli avhengig av det. Hvis legen anbefaler deg å bruke det, er det legen sitt ansvar å passe på at dette ikke er farlig for deg. Hvis du kjøper det ulovlig og bruker det for å ruse deg, kan det være farlig.

Du kan lese mer om Rivotril på våre faktasider.