Ble fratatt sertvikat da jeg ble tatt for hasj røyking,, aldri blitt tatt for rus kjøring. Det er nå mange år siden.. Har nà sluttet og ruse meg..Har forstàtt at man mà levere rene urinprøver 6 mnd. for à kunne få sertifikat tilbake..men lurer pà om de er noen tidsbegrensning for hvor lenge msn kan miste sertvikatet uten og måtte ta ny pròve? Eller fàr man de tilbake etter dokumenterte rene urinprøver uansett hvor lang tid de har gått siden man leverte fra seg sertifikatet?

Mann, 28 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Dette er vi ikke 100 % sikre på dessverre, men i utgangspunktet ser vi ingen grunn til at du ikke kan begynne på et urinprøveopplegg nå, og deretter få igjen førerretten som normalt, til tross for at det er flere år siden dette skjedde. For å være mest mulig sikker, anbefaler vi likevel at du forhører med Statens Vegvesen direkte. Legen din er den som skriver ut helseattest for førerkort, så du bør også sjekke hvilke krav legen har til deg.

Du kan lese mer om urinprøve-prosessen generelt i dette avsnittet av Førerkortveilederen.